Anticiperen

Anticiperen op de motor

Dat motorrijden veel meer is dan gas geven, bochten pakken en zorgen dat je op tijd tot stilstand komt, is inmiddels wel duidelijk. Ook in deze aflevering over het anticiperen op de motor gaat het vooral weer over wat er in je hoofd gebeurt.

In de vorige aflevering kwamen hier de begrippen kijken, zien en waarnemen langs. Je kunt ergens naar kijken zonder iets echt te zien. Als je iets gezien hebt, is het daadwerkelijk tot je doorgedrongen. En onder waarnemen versta je in dit verband dat je bewust evalueert wat je gezien hebt.

Anticiperen op de motor in de bergen
Moto Maestro Motortrainingen

Meer dan alleen reactief bezig zijn.

Als je niet verder gaat dan dat, ben je heel reactief bezig. Je kijkt waar je naartoe wilt sturen, je ziet dat er in die bocht een auto stilstaat, je evalueert dat beeld en komt tot de conclusie dat je ’t best maar kunt gaan remmen. Safe!

Helaas haal je het daar lang niet altijd mee. Voorbeeld: er staat een lange rij auto’s in de file op de afrit. Jij hoeft die kant gelukkig niet uit, maar je blik gaat natuurlijk wel even die kant op. Je kijkt. Je ziet dat het een smalle afrit is. Je evalueert dat beeld en je bent blij dat je je niet langs dat blik hoeft te wurmen, omdat jij voorlopig nog rechtdoor gaat.

Op dat moment besluit een van die getergde automobilisten dat het hem lang genoeg geduurd heeft. Hij kan ook de volgende afslag pakken, weet hij. Plan. Dus hij komt overeind, werpt als je mazzel hebt een blik in z’n spiegel, draait zijn stuur naar links en geeft flink gas. En daar reed jij net…

Je keek, je zag en je nam waar. Maar je vergat te anticiperen.

Anticiperen op de motor - Gevaar op de afrit
Moto Maestro Motortrainingen

Verwacht het onverwachte.

Anticiperen wordt in de Dikke van Dale omschreven als ‘rekening houden met onverwachte verkeerssituaties’. Zelf zie ik het breder. Anticiperen is ook rekening houden met dingen je juist wél kunt verwachten. Nee, die automobilist mag niet zomaar je rijbaan opschieten. Maar het kan ook jouw leven redden als je juist het onverwachte verwacht.

Anticiperen op de motor in de bergen - Moto Maestro Motortrainingen

Wat je nog niet kunt zien.

Goed en veilig motorrijden houdt in dat je ook ziet wat je nog niet kunt zien. Van die spelende kinderen verderop langs de straat kan er zomaar eentje oversteken. Met al die veeboeren in de buurt kan er opeens mest op straat liggen. Vlak na een met grind verharde parkeerplaats kan datzelfde grind ook in de bocht liggen. En als er iets fout gaat op de rotonde aan het eind van die prachtige, snelle afrit, dan staan er misschien wel auto’s in de bocht die je makkelijk met 130 kunt pakken, maar waar je niet doorheen kunt kijken.

Anticiperen op de motor - grind op de weg.
Moto Maestro Motortrainingen

Kwestie van ervaring.

Volgens trucker en motorrijder Rob Groentjes, die in Mag-a-zine 158 aan het woord was, houdt het ook bij anticiperen niet op. “Je moet in een vrachtauto of op een motor niet alleen voor jezelf, maar ook voor die ander denken. Als ik mensen bij een afslag zie twijfelen, weet ik vaak al wat ze gaan doen voordat ze het zelf in de gaten hebben. Da’s geen kunst hoor, vind ik. Meer een kwestie van ervaring.”

Anticiperen op de motor - rust creëren op de motor.
Moto Maestro Motortrainingen.

Rust creëren.

Natuurlijk zijn er grote overlappingen tussen waarnemen, anticiperen en denken voor die andere weggebruikers. De belangrijkste overeenkomst is misschien wel dat je aan dat drietal alleen maar toe komt als je voldoende rust in je hoofd hebt. Die rust moet je zelf creëren.

Een van de meest effectieve manieren om dat te doen is door goed en actief vooruit te kijken. Als je weet waar je na die bocht met je motor wilt uitkomen en een mentale foto van dat richtpunt maakt, heb je alle rust om te reageren én te anticiperen op alles wat je onderweg naar dat punt tegenkomt. En dat het in die rust en die ruimte ook lekkerder en veiliger motorrijden is, is dubbele winst!

Anticiperen op de motor - tijdens een bergtraining op de motor.
Moto Maestro Motortrainingen.

Train jezelf naar een hoger niveau.

Wil je dit en nog veel meer veelvuldig oefenen?
Tijdens onze bergtrainingen wordt hier zeer veel aandacht aan besteed.
Kijk gerust eens in ons leuke aanbod!

Terug naar de index

Copyright @ Moto Maestro Motortrainingen